Veiligheid van planten en kruiden

Veiligheid van planten en kruiden kan een belangrijke reden zijn om ze te laten onderzoeken door New Agro Research. Zelfs als u denkt te weten dat een plant of kruid van zichzelf veilig is betekent dit niet dat er helemaal geen risico’s kleven aan het gebruik ervan. Het addertje onder het gras zit hem wat dat betreft vooral in de manier waarop het product tot stand is gekomen. De omstandigheden waaronder een plant of kruid gegroeid zijn kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op het eindproduct. Zo kunnen er pesticiden gebruikt zijn bij het verbouwen van het gewas, of kan dit op vervuilde grond gebeurd zijn. Bij sommige planten en kruiden kan het moeilijk zijn om na te gaan of dit gebeurd is. Hieronder bespreken we enkele mogelijke verontreinigers van planten en kruiden. Op al deze stoffen kunnen wij uw product onderzoeken.

 

Pesticiden

Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen, ze worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen allerlei ziekten, plagen, onkruid en ongedierte. Veel gewassen, zoals groenten en fruit, worden verbouwd met behulp van pesticiden. Er zijn wettelijke normen die aangeven hoe hoog de concentratie van pesticiden mag zijn in levensmiddelen*. Toch zijn er mensen die zich zorgen maken over de aanwezigheid van pesticiden in de producten die zij gebruiken. Sommige pesticiden en combinaties van pesticiden worden in verband gebracht met gezondheidsrisico’s, al blijkt het in de praktijk vaak lastig om deze verbanden echt hard te maken. Dat gezegd hebbende, mogelijke verbanden die in wetenschappelijke literatuur naar voren komen zijn: leukemie bij kinderen, hersenkanker bij volwassenen, astma, de ziekte van Parkinson en problemen in de geestelijke ontwikkeling.  Dit alles heeft er aan bijgedragen dat mensen in het algemeen steeds vaker kiezen voor (biologische) producten die geproduceerd zijn zonder, of met een minimale hoeveelheid pesticiden.

*Deze wettelijke normen zijn er voor veel gangbare levensmiddelen. Voor bepaalde kruiden en planten zijn deze wettelijke normen er echter niet. Wanneer deze kruiden/planten een ingrediënt zijn in een voedingssupplement of medicijn dat u koopt, is het vaak onmogelijk om te achterhalen of er niet te veel pesticiden gebruikt zijn bij de productie van dit middel.

 

Zware metalen

Ook de grond waarop gewassen gekweekt worden is vanzelfsprekend van invloed op de kwaliteit van het product. Wanneer deze grond hoge concentraties zware metalen bevat, kunnen deze teruggevonden worden in het eindproduct. Zware metalen zijn bijvoorbeeld: lood, koper, zink en kwik. Het binnenkrijgen van deze metalen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zeker voor patiënten die reeds kwetsbaar zijn.

 

Oplosmiddelen

 Om extracten te maken van planten en kruiden worden oplosmiddelen gebruikt zoals benzeen, isopropyl, butaan en hexaan. Wanneer dit proces goed wordt uitgevoerd levert dit over het algemeen geen problemen op. Er is echter een risico dat er een residu van het oplosmiddel achterblijft in het extract. De consumptie van oplosmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Op korte termijn kan dit bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, onwel worden, toevallen en zelfs tot overlijden. Op langere termijn wordt de blootstelling aan oplosmiddelen ook wel geassocieerd met kanker, zo is er inmiddels een duidelijke relatie vastgesteld tussen blootstelling aan benzeen en het krijgen van leukemie.

Lees ook hoe wij deze verontreinigers meten in uw monster.

Zware metalen:

ICP-MS

Pesticiden en oplosmiddelen:

LC-MS en GC-MS-MS