Technieken

Door een slimme combinatie van technieken zijn we bij New Agro Research in staat om uw monster met de grootst mogelijke precisie te onderzoeken op actieve bestanddelen, pesticiden, zware metalen en residuen van oplosmiddelen. Wij maken hiervoor gebruik van  verschillende methoden van chromatografie. Zo gebruiken we HPLC(-MS) voor het onderzoek op actieve bestanddelen en IPC(-MS) voor zware metalen. Voor het meten van pesticiden en residuen van oplosmiddelen gebruiken we een combinatie van GC(-MS-MS) en LC(-MS-MS). Voor elk bestanddeel hebben we gekozen voor de methode die de meeste accurate resultaten oplevert*. In deze sectie lichten we elk van deze methoden uitgebreid toe.

 

Actieve bestanddelen:

HPLC-MS

Zware metalen:

ICP-MS

Pesticiden en oplosmiddelen:

LC-MS-MS en GC-MS-MS