Hoe meten wij zware metalen?

NB: Helaas kunnen wij momenteel geen onderzoek naar zware metalen uitvoeren. Wij hopen deze analyse in de toekomst weer aan te kunnen bieden.

 

De methode die wij gebruiken om de zware metalen in een sample te meten heet ICP-MS, wat staat voor inductively coupled plasma mass spectrometry. In dit artikel komt u meer te weten over hoe ICP-MS in de praktijk werkt, welke informatie het ons oplevert en waarom wij ICP-MS gebruiken voor het onderzoek op zware metalen.

 

Wat is chromatografie?

Chromatografie is een scheidingstechniek waarbij mengsels van stoffen worden gescheiden in de componenten waaruit deze mengsels bestaan. Er zijn verschillende soorten van chromatografie, waaronder gaschromatografie, papierchromatografie en dunnelaagchromatografie. De techniek die gekozen wordt hangt af van het doel waarmee  chromatografie gedaan wordt. Voor het meten van zware metalen is ICP-MS superieur. De resultaten van chromatografie komen te staan in een chromatogram, een visuele weergave van het onderzoek. Dit chromatogram lijkt veel op een gewone grafiek. De pieken en patronen die erin te zien zijn duiden op de aanwezigheid van verschillende componenten (in dit geval zware metalen).

 

Hoe werkt ICP-MS?

Om zware metalen te kunnen meten moeten de metaaldeeltjes uit het monster geïsoleerd worden. Om dit voor elkaar te krijgen wordt argon gebruikt. Argon is een zogenaamd inert gas, wat wil zeggen dat het geen chemische reacties aangaat met het monster. Het argon wordt in de oven van het apparaat verhit, waarbij de temperatuur oploopt tot circa 5000 graden. Door de hoge temperatuur neemt het argon de vorm van plasma aan. Plasma is de vierde vorm die materie kan aannemen (naast vast, vloeibaar en gas).Vervolgens wordt het monster in dit plasma ingebracht. Door de hoge temperatuur zal het monster uiteenvallen in de individuele atomen waar het uit bestaat.  Deze atomen worden vervolgens naar een hogere energetische toestand gebracht en geïoniseerd. Tenslotte kunnen deze atomen in de MS (massaspectrometer) geïdentificeerd worden aan de hand van hun massa, welke voor elk atoom uniek is. Ook kan worden vastgesteld in welke concentratie ze aanwezig zijn.

 

Wat levert ICP-MS op?

ICP-MS geeft ons een zeer compleet beeld van de zware metalen die onderdeel uitmaken van een bepaald monster. Daarbij kunnen ook zeer precies de concentraties van deze metalen bepaald worden, ook als het om extreem lage concentraties gaat.

 

NB: Helaas kunnen wij momenteel geen onderzoek naar zware metalen uitvoeren. Wij hopen deze analyse in de toekomst weer aan te kunnen bieden.