GC-MS-MS

In dit arikel behandelen we één van de twee methoden die we gebruiken om residuen van oplosmiddelen en pesticiden te meten, namelijk GC-MS-MS. Hier bespreken welke varianten van gaschromatografie er zijn, wat GC-MS-MS is, hoe dit verschilt van GC-MS en wat het ons oplevert. Elders op deze website vindt u een artikel over de tweede methode, LC-MS-MS.

 

Welke vormen van gaschromatografie zijn er?  

Voor het meten van pesticiden en residuen van oplosmiddelen gebruiken we dus onder andere gaschromatografie (GC). Er zijn verschillende varianten van GC en bij elk van deze methoden hoort een flinke uitleg. Heel in het kort zijn dit de vier bekendste methoden van gaschromatografie:

 

GC: De meest eenvoudige vorm van gaschromatografie zonder massaspectrometer (MS).

GC-MS: Gaschromatografie waarbij gebruik gemaakt wordt van een massaspectrometer (MS).

GC-MS-MS: Ook wel GC triple quad genoemd, met een uitgebreidere massaspectrometer (MS).

GC-Q-TOF: De tijd die het elektrisch geladen deeltjes kost om de detector te bereiken wordt gebruikt om bestanddelen te herkennen. TOF staat voor time-of-flight (TOF).

 

Bij New Agro Research gebruiken we GC-MS-MS. Hoe deze techniek werkt wordt het duidelijkst wanneer we eerst GC-MS bespreken. Aansluitend vertellen we hoe GC-MS-MS hiervan verschilt en waarom deze techniek het meest geschikt is voor het soort onderzoek dat wij doen.

 

Hoe werkt GC-MS?

GC-MS is een methode die in veel opzichten overeenkomt met HPLC-MS, met als belangrijkste verschil dat er bij GC een draaggas wordt gebruikt in plaats van een loopvloeistof. Naast het draaggas hebben we natuurlijk een monster nodig van het product waarvan we de componenten willen bepalen.

Om te beginnen wordt het monster verdampt en opgenomen in het draaggas. Vervolgens wordt dit gas naar een dunne kolom geleid. Deze kolom heeft een coating die de moleculen vertraagt. De ene molecuul wordt echter meer vertraagd dan de andere. Hierdoor verlaten de verschillende moleculen de kolom niet allemaal tegelijkertijd, maar na elkaar. De tijd die een molecuul nodig heeft om de kolom te passeren wordt de retentietijd genoemd.

Nadat de moleculen de kolom hebben gepasseerd komen ze in een detector terecht waar ze beschoten worden met elektrisch geladen deeltjes (ionen). Door deze beschieting vallen de moleculen altijd in dezelfde brokstukken uiteen. Deze brokstukken noemen we fragmenten. De massa van deze fragmenten wordt gemeten door de detector. Omdat de massa’s van de brokstukken waarin een molecuul uiteenvalt altijd hetzelfde zijn, kunnen we het molecuul (en dus het bestanddeel) hieraan herkennen. Tenslotte stuurt de detector zijn metingen door naar een computer, welke het weer verwerkt tot een grafiek, een zogenaamd chromatogram.

 

Hoe werkt GC-MS-MS?

Het principe van GC-MS-MS is in grote lijnen hetzelfde als dat van GC-MS, met als belangrijkste verschil dat er bij GC-MS-MS een uitgebreidere massaspectrometer (MS) wordt gebruikt. De accuratesse van de metingen neemt hierdoor enorm toe. De MS die gebruikt wordt bij GC-MS-MS wordt een triple quadrupole MS genoemd. Deze spectrometer bestaat uit drie delen: in het eerste deel vindt al een selectie plaats van moleculen. Hiermee worden er moleculen uit het sample “gefilterd” waar we niet naar op zoek zijn.  In vaktermen noemen we dit een verbetering van de signaal/ruis-ratio. Vervolgens worden de moleculen pas in het volgende deel van de detector beschoten met elektrisch geladen deeltjes (precies zoals we al beschreven bij de uitleg over GC-MS). In het derde deel van de detector worden de moleculen definitief gemeten. Doordat er al eerder in het proces een selectie van moleculen is gemaakt ontstaat er een veel helderder beeld van de verschillende componenten.

 

Wat levert GC-MS-MS op?

Met GC-MS-MS kunnen we een grote hoeveelheid pesticiden en componenten van pesticiden meten (enkele honderden). Naast de identificatie kunnen we ook zeer precies vaststellen in welke hoeveelheid deze componenten aanwezig zijn, ook als het maar hele kleine concentraties zijn. Precies hetzelfde geldt voor residuen van oplosmiddelen.

Voor het meten van sommige pesticiden werkt LC-MS-MS beter. Daarom gebruiken wij beide methoden. Na het uitvoeren van GC-MS-MS en LC-MS-MS weet u welke pesticiden en residuen van oplosmiddelen er in uw product aanwezig zijn en kunt u nagaan of uw product schoon en veilig genoeg is voor consumptie. Lees ook de uitleg over LC-MS-MS.

 

 

2 gedachten over “GC-MS-MS”

Reacties zijn gesloten.