LC-MS-MS

In dit artikel behandelen we één van de twee methoden die we gebruiken om residuen van oplosmiddelen en pesticiden te meten, namelijk LC-MS-MS. Het is handig om eerst te lezen wat HPLC-MS is voordat u aan dit artikel begint. De basis van LC-MS-MS is namelijk gelijk aan die van HPLC-MS. In dit artikel leest u vervolgens over de meerwaarde die LC-MS-MS heeft voor het meten van pesticiden en residuen van oplosmiddelen.

Elders op deze website vindt u ook een artikel over de andere methode die wij gebruiken voor het meten van pesticiden en residuen van oplosmiddelen, namelijk GC-MS-MS.

 

Wat is LC-MS-MS?

De LC in LC-MS-MS, staat voor liquid chromatography, oftwel vloeistofchromatografie. Een variant van deze techniek (HPLC-MS) gebruiken we tevens voor het meten van actieve bestanddelen in planten en kruiden. Elders op deze website vindt je daarvan de uitleg. Hoewel de HP in de afkorting LC-MS-MS is weggelaten wordt er in deze methode wel degelijk ook gebruik gemaakt van high pressure (HP). Het belangrijkste verschil tussen HPLC-MS en LC-MS-MS  is dat er bij LC-MS-MS  een uitgebreidere massaspectrometer wordt gebruikt. De MS die gebruikt wordt bij LC-MS-MS wordt een triple quadrupole MS genoemd. Deze spectrometer bestaat uit drie delen: in het eerste deel vindt al een selectie plaats van moleculen. Hiermee worden er moleculen uit het sample “gefilterd” waar we niet naar op zoek zijn.  In vaktermen noemen we dit een verbetering van de signaal/ruis-ratio. Vervolgens worden de moleculen pas in het volgende deel van de detector beschoten met elektrisch geladen deeltjes (precies zoals we al beschreven bij de uitleg over HPLC-MS). In het derde deel van de detector worden de moleculen definitief gemeten. Doordat er al eerder in het proces een selectie van moleculen is gemaakt ontstaat er een veel helderder beeld van de verschillende componenten.

 

Wat levert LC-MS-MS op?

Met LC-MS-MS kunnen we een grote hoeveelheid pesticiden en componenten van pesticiden meten (enkele honderden). Naast de identificatie kunnen we ook zeer precies vaststellen in welke hoeveelheid deze componenten aanwezig zijn, ook als het maar hele kleine concentraties zijn.

Voor het meten van sommige pesticiden werkt GC-MS-MS beter. Daarom gebruiken wij beide methoden. Na het uitvoeren van GC-MS-MS en LC-MS-MS weet u welke pesticiden en residuen van oplosmiddelen er in uw product aanwezig zijn en kunt u nagaan of uw product schoon en veilig genoeg is voor consumptie.

Lees ook het artikel over GC-MS-MS

 

Klik op onderstaande link voor een overzicht van alle pesticiden die wij kunnen meten.

Overzicht alle pesticiden

GC-MS-MS

In dit arikel behandelen we één van de twee methoden die we gebruiken om residuen van oplosmiddelen en pesticiden te meten, namelijk GC-MS-MS. Hier bespreken welke varianten van gaschromatografie er zijn, wat GC-MS-MS is, hoe dit verschilt van GC-MS en wat het ons oplevert. Elders op deze website vindt u een artikel over de tweede methode, LC-MS-MS.

 

Welke vormen van gaschromatografie zijn er?  

Voor het meten van pesticiden en residuen van oplosmiddelen gebruiken we dus onder andere gaschromatografie (GC). Er zijn verschillende varianten van GC en bij elk van deze methoden hoort een flinke uitleg. Heel in het kort zijn dit de vier bekendste methoden van gaschromatografie:

 

GC: De meest eenvoudige vorm van gaschromatografie zonder massaspectrometer (MS).

GC-MS: Gaschromatografie waarbij gebruik gemaakt wordt van een massaspectrometer (MS).

GC-MS-MS: Ook wel GC triple quad genoemd, met een uitgebreidere massaspectrometer (MS).

GC-Q-TOF: De tijd die het elektrisch geladen deeltjes kost om de detector te bereiken wordt gebruikt om bestanddelen te herkennen. TOF staat voor time-of-flight (TOF).

 

Bij New Agro Research gebruiken we GC-MS-MS. Hoe deze techniek werkt wordt het duidelijkst wanneer we eerst GC-MS bespreken. Aansluitend vertellen we hoe GC-MS-MS hiervan verschilt en waarom deze techniek het meest geschikt is voor het soort onderzoek dat wij doen.

 

Hoe werkt GC-MS?

GC-MS is een methode die in veel opzichten overeenkomt met HPLC-MS, met als belangrijkste verschil dat er bij GC een draaggas wordt gebruikt in plaats van een loopvloeistof. Naast het draaggas hebben we natuurlijk een monster nodig van het product waarvan we de componenten willen bepalen.

Om te beginnen wordt het monster verdampt en opgenomen in het draaggas. Vervolgens wordt dit gas naar een dunne kolom geleid. Deze kolom heeft een coating die de moleculen vertraagt. De ene molecuul wordt echter meer vertraagd dan de andere. Hierdoor verlaten de verschillende moleculen de kolom niet allemaal tegelijkertijd, maar na elkaar. De tijd die een molecuul nodig heeft om de kolom te passeren wordt de retentietijd genoemd.

Nadat de moleculen de kolom hebben gepasseerd komen ze in een detector terecht waar ze beschoten worden met elektrisch geladen deeltjes (ionen). Door deze beschieting vallen de moleculen altijd in dezelfde brokstukken uiteen. Deze brokstukken noemen we fragmenten. De massa van deze fragmenten wordt gemeten door de detector. Omdat de massa’s van de brokstukken waarin een molecuul uiteenvalt altijd hetzelfde zijn, kunnen we het molecuul (en dus het bestanddeel) hieraan herkennen. Tenslotte stuurt de detector zijn metingen door naar een computer, welke het weer verwerkt tot een grafiek, een zogenaamd chromatogram.

 

Hoe werkt GC-MS-MS?

Het principe van GC-MS-MS is in grote lijnen hetzelfde als dat van GC-MS, met als belangrijkste verschil dat er bij GC-MS-MS een uitgebreidere massaspectrometer (MS) wordt gebruikt. De accuratesse van de metingen neemt hierdoor enorm toe. De MS die gebruikt wordt bij GC-MS-MS wordt een triple quadrupole MS genoemd. Deze spectrometer bestaat uit drie delen: in het eerste deel vindt al een selectie plaats van moleculen. Hiermee worden er moleculen uit het sample “gefilterd” waar we niet naar op zoek zijn.  In vaktermen noemen we dit een verbetering van de signaal/ruis-ratio. Vervolgens worden de moleculen pas in het volgende deel van de detector beschoten met elektrisch geladen deeltjes (precies zoals we al beschreven bij de uitleg over GC-MS). In het derde deel van de detector worden de moleculen definitief gemeten. Doordat er al eerder in het proces een selectie van moleculen is gemaakt ontstaat er een veel helderder beeld van de verschillende componenten.

 

Wat levert GC-MS-MS op?

Met GC-MS-MS kunnen we een grote hoeveelheid pesticiden en componenten van pesticiden meten (enkele honderden). Naast de identificatie kunnen we ook zeer precies vaststellen in welke hoeveelheid deze componenten aanwezig zijn, ook als het maar hele kleine concentraties zijn. Precies hetzelfde geldt voor residuen van oplosmiddelen.

Voor het meten van sommige pesticiden werkt LC-MS-MS beter. Daarom gebruiken wij beide methoden. Na het uitvoeren van GC-MS-MS en LC-MS-MS weet u welke pesticiden en residuen van oplosmiddelen er in uw product aanwezig zijn en kunt u nagaan of uw product schoon en veilig genoeg is voor consumptie. Lees ook de uitleg over LC-MS-MS.

 

 

Neem contact met ons op

Wij streven naar maximale transparantie. Natuurlijk doen wij dit in de eerste plaats door u van de broodnodige informatie te voorzien over de inhoud van uw product. Daarnaast informeren wij u op deze website zo volledig mogelijk over wat wij doen, welke technieken wij gebruiken en wat dit u oplevert. Mocht u desondanks vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons te leggen. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Veiligheid van planten en kruiden

Veiligheid van planten en kruiden kan een belangrijke reden zijn om ze te laten onderzoeken door New Agro Research. Zelfs als u denkt te weten dat een plant of kruid van zichzelf veilig is betekent dit niet dat er helemaal geen risico’s kleven aan het gebruik ervan. Het addertje onder het gras zit hem wat dat betreft vooral in de manier waarop het product tot stand is gekomen. De omstandigheden waaronder een plant of kruid gegroeid zijn kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op het eindproduct. Zo kunnen er pesticiden gebruikt zijn bij het verbouwen van het gewas, of kan dit op vervuilde grond gebeurd zijn. Bij sommige planten en kruiden kan het moeilijk zijn om na te gaan of dit gebeurd is. Hieronder bespreken we enkele mogelijke verontreinigers van planten en kruiden. Op al deze stoffen kunnen wij uw product onderzoeken.

 

Pesticiden

Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen, ze worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen allerlei ziekten, plagen, onkruid en ongedierte. Veel gewassen, zoals groenten en fruit, worden verbouwd met behulp van pesticiden. Er zijn wettelijke normen die aangeven hoe hoog de concentratie van pesticiden mag zijn in levensmiddelen*. Toch zijn er mensen die zich zorgen maken over de aanwezigheid van pesticiden in de producten die zij gebruiken. Sommige pesticiden en combinaties van pesticiden worden in verband gebracht met gezondheidsrisico’s, al blijkt het in de praktijk vaak lastig om deze verbanden echt hard te maken. Dat gezegd hebbende, mogelijke verbanden die in wetenschappelijke literatuur naar voren komen zijn: leukemie bij kinderen, hersenkanker bij volwassenen, astma, de ziekte van Parkinson en problemen in de geestelijke ontwikkeling.  Dit alles heeft er aan bijgedragen dat mensen in het algemeen steeds vaker kiezen voor (biologische) producten die geproduceerd zijn zonder, of met een minimale hoeveelheid pesticiden.

*Deze wettelijke normen zijn er voor veel gangbare levensmiddelen. Voor bepaalde kruiden en planten zijn deze wettelijke normen er echter niet. Wanneer deze kruiden/planten een ingrediënt zijn in een voedingssupplement of medicijn dat u koopt, is het vaak onmogelijk om te achterhalen of er niet te veel pesticiden gebruikt zijn bij de productie van dit middel.

 

Zware metalen

Ook de grond waarop gewassen gekweekt worden is vanzelfsprekend van invloed op de kwaliteit van het product. Wanneer deze grond hoge concentraties zware metalen bevat, kunnen deze teruggevonden worden in het eindproduct. Zware metalen zijn bijvoorbeeld: lood, koper, zink en kwik. Het binnenkrijgen van deze metalen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zeker voor patiënten die reeds kwetsbaar zijn.

 

Oplosmiddelen

 Om extracten te maken van planten en kruiden worden oplosmiddelen gebruikt zoals benzeen, isopropyl, butaan en hexaan. Wanneer dit proces goed wordt uitgevoerd levert dit over het algemeen geen problemen op. Er is echter een risico dat er een residu van het oplosmiddel achterblijft in het extract. De consumptie van oplosmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Op korte termijn kan dit bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, onwel worden, toevallen en zelfs tot overlijden. Op langere termijn wordt de blootstelling aan oplosmiddelen ook wel geassocieerd met kanker, zo is er inmiddels een duidelijke relatie vastgesteld tussen blootstelling aan benzeen en het krijgen van leukemie.

Lees ook hoe wij deze verontreinigers meten in uw monster.

Zware metalen:

ICP-MS

Pesticiden en oplosmiddelen:

LC-MS en GC-MS-MS

Werking planten en kruiden

Planten en kruiden worden al duizenden jaren gebruikt voor therapeutische toepassingen. Mensen gebruiken planten en kruiden soms in hun pure vorm door ze bijvoorbeeld te roken of te verdampen. Ook worden er extracten van gemaakt, waardoor er bijvoorbeeld een olie ontstaat dat oraal kan worden ingenomen. Bestanddelen van planten en kruiden worden ook geregeld gesynthetiseerd (in een laboratorium nagemaakt) om in medicatie te verwerken. Kortom, het gebruik van planten en kruiden voor therapeutische doeleinden is niet iets uit een ver verleden of iets dat alleen in bepaalde kringen wordt gedaan. Een verschil met vroeger is wel dat er tegenwoordig veel meer wetenschappelijke literatuur wordt gepubliceerd die de therapeutische toepassingen van planten en kruiden onderschrijft.

 

Actieve bestanddelen en de wetenschap

De complexiteit van sommige kruiden maakt dat zij moeilijke studieobjecten zijn voor de wetenschap. Onderzoekers willen graag de effectiviteit van een (toekomstig) medicijn kunnen toeschrijven aan één of twee werkzame bestanddelen. Als deze kruiden in hun geheel worden onderzocht is dit vaak een onmogelijke opgave, omdat ze wel honderden actieve bestanddelen bevatten. Daarbij blijken deze ingrediënten elkaar vaak ook nog eens onderling te beïnvloeden in hun werking. Zodoende kiezen wetenschappers er meestal voor om de werking van slechts één ingredient per studie te onderzoeken, of hooguit een combinatie van twee. Dit terwijl mensen die ervaring hebben met het therapeutisch gebruik van dit soort producten vaak menen dat hele plantextracten (dus met daarin een heel spectrum aan actieve bestanddelen) beter werken dan een enkele geïsoleerde stof. In de praktijk betekent dit dat de wetenschap ons wel indicaties kan geven over welke bestanddelen effectief zijn, maar dat consumenten tegelijkertijd zelf op zoek moeten naar hun eigen ideale samenstelling.

 

De ideale samenstelling

De meest effectieve samenstelling van een kruid, extract of olie is van verschillende factoren afhankelijk. Zo zijn er individuele verschillen, maar ook de aandoening waarvoor het gebruikt wordt is voor een belangrijk deel bepalend. Contact met andere consumenten kan veel informatie opleveren, maar uiteindelijk is het ook een kwestie van experimenteren totdat u een samenstelling vindt die voor u effectief is.

 

Wat kan New Agro Research voor u betekenen?

Wij willen onze klanten graag helpen door ze van de broodnodige informatie te voorzien. Wanneer u een kruid- of plant(extract) heeft gevonden dat bij u het gewenste effect geeft, kan het vanzelfsprekend zeer behulpzaam zijn om te weten wat de samenstelling van dit product is, bijvoorbeeld voor toekomstig gebruik. Maar ook als u er reeds achter bent welke samenstelling u nodig hebt en u wilt controleren of uw product hieraan voldoet, kan het onderzoek van New Agro Research uitkomst bieden. Tenslotte kan de uitkomst van een onderzoek aanleiding geven om producten met elkaar te vermengen dan wel aan te lengen.

Hoe meten wij pesticiden en oplosmiddelen?

NB: De informatie op deze pagina is niet meer volledig correct. Momenteel gebruiken wij enkel GC-MS voor het meten van zowel pesticiden als voor residuen van oplosmiddelen. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om op alle denkbare pesticiden te testen. Uw sample wordt desondanks op een grote selectie van pesticiden geanalyseerd. Deze pagina krijgt later een meer uitgebreide update.

 

De methodes die wij gebruiken om pesticiden en residuen van oplosmiddelen te meten zijn GC-MS-MS en LC-MS-MS. Met deze technieken kunnen we zeer precies de concentraties van deze verontreinigers bepalen, zelfs als ze slechts in hele kleine hoeveelheden in een sample (monster) aanwezig zijn. Om het overzichtelijk te houden bespreken we GC-MS-MS en LC-MS-MS in twee aparte artikelen.

 

Wat is chromatografie?

Chromatografie is een scheidingstechniek waarbij mengsels van stoffen worden gescheiden in de componenten waaruit deze mengsels bestaan. Er zijn verschillende soorten van chromatografie, bijvoorbeeld gaschromatografie, papierchromatografie en dunnelaagchromatografie. De techniek die gekozen wordt hangt af van het doel waarmee  chromatografie gedaan wordt. Voor het meten van pesticiden en oplosmiddelen is een combinatie van GC-MS-MS en LC-MS-MS superieur. De resultaten van chromatografie komen te staan in een chromatogram, een visuele weergave van het onderzoek. Dit chromatogram lijkt veel op een gewone grafiek. De pieken en patronen die erin te zien zijn duiden op de aanwezigheid van verschillende componenten (in dit geval pesticiden of residuen van oplosmiddelen).

 

Waarom GC-MS-MS en LC-MS-MS?

Waarom gebruiken we voor het meten van pesticiden en oplosmiddelen nu twee vormen van chromatografie in plaats van simpelweg een van de twee? Als het alleen om oplosmiddelen zou gaan zou inderdaad één van de twee methoden volstaan. Het zit hem dus in de pesticiden. Er zijn vele honderden pesticiden die we in een sample  kunnen meten.  Sommige van deze pesticiden laten zich beter vinden met GC-MS-MS, andere  beter met LC-MS-MS. Omdat wij onze klanten het complete plaatje willen bieden, gebruiken we dus beide technieken en voegen we de resultaten samen.

 

Lees het artikel over GC-MS-MS

 

Lees het artikel over LC-MS-MS

 

Bekijk de lijst met pesticiden waarop we jouw sample testen: Lijst met pesticiden

 

NB: De informatie op deze pagina is niet meer volledig correct. Momenteel gebruiken wij enkel GC-MS voor het meten van zowel pesticiden als voor residuen van oplosmiddelen. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om op alle denkbare pesticiden te testen. Uw sample wordt desondanks op een grote selectie van pesticiden geanalyseerd. Deze pagina krijgt later een meer uitgebreide update.

Hoe meten wij zware metalen?

NB: Helaas kunnen wij momenteel geen onderzoek naar zware metalen uitvoeren. Wij hopen deze analyse in de toekomst weer aan te kunnen bieden.

 

De methode die wij gebruiken om de zware metalen in een sample te meten heet ICP-MS, wat staat voor inductively coupled plasma mass spectrometry. In dit artikel komt u meer te weten over hoe ICP-MS in de praktijk werkt, welke informatie het ons oplevert en waarom wij ICP-MS gebruiken voor het onderzoek op zware metalen.

 

Wat is chromatografie?

Chromatografie is een scheidingstechniek waarbij mengsels van stoffen worden gescheiden in de componenten waaruit deze mengsels bestaan. Er zijn verschillende soorten van chromatografie, waaronder gaschromatografie, papierchromatografie en dunnelaagchromatografie. De techniek die gekozen wordt hangt af van het doel waarmee  chromatografie gedaan wordt. Voor het meten van zware metalen is ICP-MS superieur. De resultaten van chromatografie komen te staan in een chromatogram, een visuele weergave van het onderzoek. Dit chromatogram lijkt veel op een gewone grafiek. De pieken en patronen die erin te zien zijn duiden op de aanwezigheid van verschillende componenten (in dit geval zware metalen).

 

Hoe werkt ICP-MS?

Om zware metalen te kunnen meten moeten de metaaldeeltjes uit het monster geïsoleerd worden. Om dit voor elkaar te krijgen wordt argon gebruikt. Argon is een zogenaamd inert gas, wat wil zeggen dat het geen chemische reacties aangaat met het monster. Het argon wordt in de oven van het apparaat verhit, waarbij de temperatuur oploopt tot circa 5000 graden. Door de hoge temperatuur neemt het argon de vorm van plasma aan. Plasma is de vierde vorm die materie kan aannemen (naast vast, vloeibaar en gas).Vervolgens wordt het monster in dit plasma ingebracht. Door de hoge temperatuur zal het monster uiteenvallen in de individuele atomen waar het uit bestaat.  Deze atomen worden vervolgens naar een hogere energetische toestand gebracht en geïoniseerd. Tenslotte kunnen deze atomen in de MS (massaspectrometer) geïdentificeerd worden aan de hand van hun massa, welke voor elk atoom uniek is. Ook kan worden vastgesteld in welke concentratie ze aanwezig zijn.

 

Wat levert ICP-MS op?

ICP-MS geeft ons een zeer compleet beeld van de zware metalen die onderdeel uitmaken van een bepaald monster. Daarbij kunnen ook zeer precies de concentraties van deze metalen bepaald worden, ook als het om extreem lage concentraties gaat.

 

NB: Helaas kunnen wij momenteel geen onderzoek naar zware metalen uitvoeren. Wij hopen deze analyse in de toekomst weer aan te kunnen bieden.

Hoe meten wij actieve bestanddelen?

De methode die wij gebruiken om actieve bestanddelen in een sample te meten heet High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). Wij combineren HPLC met massa spectrometrie (MS) om zeer precies de bijbehorende concentraties te kunnen bepalen. In dit artikel komt u meer te weten over hoe HPLC-MS in de praktijk werkt, welke informatie het ons oplevert en waarom wij HPLC-MS verkiezen boven andere methoden van chromatografie.

 

Wat is chromatografie?

Chromatografie is een scheidingstechniek waarbij mengsels van stoffen worden gescheiden in de componenten waaruit deze mengsels bestaan. Er zijn verschillende soorten van chromatografie, waaronder gaschromatografie, papierchromatografie en dunnelaagchromatografie. De techniek die gekozen wordt hangt af van het doel waarmee  chromatografie gedaan wordt. Voor het meten van actieve bestanddelen in planten en kruiden is HPLC superieur, omdat het zeer precies is. De resultaten van chromatografie komen te staan in een chromatogram, een visuele weergave van het onderzoek. Dit chromatogram lijkt veel op een gewone grafiek. De pieken en patronen die erin te zien zijn duiden op de aanwezigheid van verschillende componenten (actieve bestanddelen).

 

Hoe werkt HPLC-MS?

HPLC-MS wordt uitgevoerd met een zeer geavanceerd apparaat dat onder andere bestaat uit een injector, een kolom en een detector (de massaspectrometer, of kortweg MS). Met de injector kan de sample (het monster waarvan we de componenten willen bepalen) in het apparaat worden gebracht. Daarbij wordt er een loopvloeistof (ook wel de mobiele fase genoemd) onder zeer hoge druk door het apparaat gepompt. De loopvloeistof zorgt er voor dat de sample zich door de kolom kan verplaatsen.  De samenstelling van deze loopvloeistof kan tijdens het proces aangepast worden, we hebben het dan over het veranderen van de gradiënt. Door het veranderen van de gradiënt kunnen we al een eerste scheiding van componenten bewerkstelligen. Vervolgens worden de verschillende componenten door een (zeer dunne) metalen kolom geleid die de componenten vertraagd. Hierdoor verlaten de componenten de kolom niet allemaal tegelijk, maar op verschillende momenten in de tijd. Nadat de componenten de kolom verlaten hebben komen zij in de detector terecht, waar zij gebombardeerd worden met elektrisch geladen deeltjes (ionen). Door dit bombardement vervallen de componenten in brokstukken, welke we fragmenten noemen. De massaspectrometer meet vervolgens de massa’s van deze fragmenten. Omdat componenten altijd in dezelfde fragmenten vervallen kunnen we de componenten identificeren aan de hand van de massa’s die door de massaspectrometer worden vastgesteld. De verzamelde informatie wordt door de detector  naar een computer gestuurd die deze informatie verwerkt tot een grafiek. Deze grafiek noemen we het chromatogram. Onder andere door dit chromatogram te analyseren kunnen we uitspraken doen over welke actieve bestanddelen er in een sample aanwezig zijn en in welke concentraties.

 

Wat levert HPLC-MS op?

HPLC-MS is een techniek met een hele hoge resolutie, wat wil zeggen dat ook componenten die heel weinig van elkaar verschillen goed van elkaar gescheiden kunnen worden.  Wanneer HPLC-MS gebruikt wordt voor het onderzoeken van actieve bestanddelen in planten en kruiden geeft dit een zeer precies en betrouwbaar resultaat.  Door HPLC-MS uit te laten voeren weet u dus precies wat de inhoud van uw product is. Met deze informatie kunt u zelf bepalen of uw product geschikt is voor het doel dat u op het oog heeft. Daarnaast helpt het u bij het bepalen van de juiste dosering.

 

Waarom HPLC-MS?

Naast HPLC-MS zijn er andere methoden voor het bepalen van actieve bestanddelen. In andere laboratoria wordt nog wel eens gebruik gemaakt van gaschromatografie (GC). GC is een goedkopere methode, onder andere omdat ze minder geavanceerde apparatuur vereist. Het principe van GC lijkt veel op die van HPLC, alleen wordt er in plaats van een vloeistof, een draaggas gebruikt. GC is minder precies dan HPLC-MS wanneer het gaat om het meten van actieve bestanddelen. Onderscheid maken tussen twee stoffen die erg veel op elkaar lijken is bij GC niet mogelijk, waar dat bij HPLC-MS wel kan. Daarnaast levert onderzoek met GC nog een ander probleem op. Doordat gebruik wordt gemaakt van verhitting kunnen er reacties optreden die de samenstelling van het monster veranderen. Zo kan een bestanddeel bij verhitting vervallen in een ander bestanddeel.  Dit heeft tot gevolg dat de uiteindelijke meting niet meer klopt met het oorspronkelijke sample (monster). Het is vervolgens wel weer mogelijk om hier correcties op toe te passen, maar het eindresultaat is toch veel minder accuraat dan het bij HPLC is.

Combinatie van technieken

Door een slimme combinatie van technieken zijn we bij New Agro Research in staat om uw monster met de grootst mogelijke precisie te onderzoeken op actieve bestanddelen, pesticiden, zware metalen en residuen van oplosmiddelen. Wij maken hiervoor gebruik van  verschillende methoden van chromatografie. Zo gebruiken we HPLC(-MS) voor het onderzoek op actieve bestanddelen en IPC(-MS) voor zware metalen. Voor het meten van pesticiden en residuen van oplosmiddelen gebruiken we een combinatie van GC(-MS-MS) en LC(-MS-MS). Voor elk bestanddeel hebben we gekozen voor de methode die de meeste accurate resultaten oplevert*. In deze sectie lichten we elk van deze methoden uitgebreid toe.

Actieve bestanddelen:

HPLC-MS

Zware metalen:

ICP-MS

Pesticiden en oplosmiddelen:

LC-MS-MS en GC-MS-MS

 

*Overigens zijn de methoden die wij gebruiken voor ons onderzoek dezelfde als die van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Klik op onderstaande link om het rapport van het RIVM in te zien waarin deze methoden beschreven worden.

http://www.msvnamsterdam.nl/2008/Documenten/cannabis/Cannabis-kwaliteitsnormen-RIVM.pdf

 

Het aanleveren van uw monster

Het aanleveren van uw monster is eenvoudig. Hieronder leest u hoe u het monster van uw plant, kruid of extract kunt prepareren.

 

Extracten aanleveren

Wij kunnen al uw extracten (bijvoorbeeld in de vorm van olie) onderzoeken op bestanddelen. Dit geldt zowel voor zelfgeproduceerde extracten als voor de extracten die u in een (internet)winkel gekocht heeft. Om uw extract te kunnen onderzoeken hebben wij een sample van 2 milliliter nodig.

Wanneer u een aanvraag doet om uw extract door ons te laten onderzoeken krijgt u (indien gewenst) een pakketje thuis gestuurd waarmee u uw monster kunt prepareren. In dit pakketje vindt u een buisje met daarop een streepje. Vul het buisje tot het streepje en stop het buisje in het meegeleverde gripzakje. Het gripzakje met uw sample kunt u vervolgens naar New Agro Research opsturen in de bijgesloten bubbeltjesenveloppe.

Binnen twee weken na ontvangst is uw monster onderzocht. U kunt dan uw rapport met resultaten en chromatogram inzien op de website van New Agro Research. U ontvangt een e-mailbericht wanneer uw rapport beschikbaar is.

  

Planten en kruiden aanleveren

Planten en kruiden in hun vaste (onbewerkte) vorm kunnen ook door ons onderzocht worden op bestanddelen. Om planten of kruiden te kunnen onderzoeken hebben we een monster van 1 gram nodig.

Wanneer u een aanvraag doet om uw plantmateriaal door ons te laten onderzoeken krijgt u (indien gewenst) een pakketje thuis gestuurd waarmee u uw monster kunt prepareren. Neem een sample zoals hierboven beschreven en stop deze in het meegeleverde gripzakje. Het gripzakje met uw sample kunt u vervolgens naar New Agro Research opsturen in de bijgesloten bubbeltjesenveloppe.

Binnen twee weken na ontvangst is uw monster onderzocht. U kunt dan uw rapport met resultaten en chromatogram inzien op de website van New Agro Research. U ontvangt een e-mailbericht wanneer uw rapport beschikbaar is.

 

Sample versturen

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand opdrachtformulier (digitaal) mee te sturen met uw sample. Let op dat het formulier niet wordt opgeslagen op de website. U kunt het formulier opslaan op uw eigen computer, vervolgens kunt u het als bijlage in een e-mail naar ons versturen. Uitprinten en er per post sturen kan eventueel ook. Als u het formulier wilt printen, vult u het dan eerst in op uw computer. De hoogte van de BTW en de prijs exclusief BTW worden dan automatisch berekend. U kunt het opdrachtformulier tevens vrijblijvend gebruiken om te zien wat de prijs is van de analyse(s) die u wenst.

opdrachtformulier

 

Uw geprepareerde sample verstuurt u samen met het ingevulde opdrachtformulier naar onderstaand adres:

New Agro Research
p/a Noorddijk 3
2391 CE, Hazerswoude-Dorp

Uw digitaal ingevulde opdrachtformulier stuurt u naar:

Info@newagroresearch.nl

 

Betalen

Betaling kan per bankoverschrijving. U kunt de kosten voor uw opdracht overmaken naar NL64 ABNA 0563 8714 66, t.n.v. New Agro Research BV. In de omschrijving kunt u simpelweg “Analyse” zetten. De kosten voor de volledige cannabinoïdenanalyse die wij momenteel aanbieden zijn 90 euro (inclusief BTW).